lịch sử việt nam

Menu:

quân sự việt nam

Trang Thơ Của Thi Sĩ nguyễn duy ân

 

- Thỏa mộng “Đại đồng!” -

1, 2, 3, 4, 5

Muốn bu đuôi Mỹ, ngán nanh Tầu
Việt cộng mưu đồ giữ ghế lâu
Bám đít quan thầy dù mất nước
Ôm chân Đế quốc đảng tiêu mau
Dâng rừng, thác, ải…Tầu chưa thỏa
Hiến biển, đồi, sông …Vẹm khấu đầu
Sáp nhập An Nam làm quận huyện
Giặc Hồ đạt mộng “dắt năm Châu!”

2/9/2010
nguyễn duy ân

 

Việt gian CS lấy ngày Quốc khánh Tầu cộng để kỷ niệm “1,000 năm Thăng Long” Rồng lộn bay về nhập với Thiên triều và đảng Cộng Việt gian muôn năm vững ghế chư hầu.

Thỏa giấc mộng lớn của Hồ Chí Minh: “Tôi dắt năm Châu tới Đại đồng!”

 

- Cộng Sản Truyền Ngôi -

Nực cười nhãi nhóc gắn ba sao!
Quân sự không qua một khóa nào!
Thao diễn chưa bao giờ tập dượt
Phong hàm lại sớm nhảy lên cao!
Truyền ngôi xã nghĩa theo phong kiến!
Nối nghiệp độc tài kiểu Sít- Mao!
Cộng Sản càng ngày càng tởm lợm!
Sinh toàn những lãnh tụ tào lao! 

28/9/2010

nguyễn duy ân

 

Tin Bắc Hàn ngày 28/9/2010:

Kim Jong-un, con thứ ba của  Kim Jong- il được phong hàm Đại tướng CHDCND Triều Tiên ở tuổi 27, không biết đã có qua khóa huấn luyện căn bản quân sự nào chưa?

Quyết định số 0051 được tuyên bố chiều ngày 27/9, cùng đơt phong tướng nầy còn có em gái chủ tịch Kim là bà Kim Kyong- hui và trợ lý thân cận của lãnh tụ Bắc Hàn là Choe Ryong-Hae.

CSVN: Hồ Chí Minh truyền ngôi cho đứa con hoang là Nông Đức Mạnh, nay Mạnh đang mưu đồ truyền ngôi cho con là Nông Quốc Tuấn.

 

 

1, 2, 3, 4, 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng Hộ Trang Lịch Sử Việt Nam Chân Thành Cảm Tạ