lịch sử việt nam

Menu:

quân sự việt nam

Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Đầu

 

- Quân sử Vạn Thắng Vương Đinh Tiên Hoàng -

Vua Đinh tiên hoàng

Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo

Đinh Tiên Hoàng, húy là Đinh Bộ Lĩnh, là vị vua sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông sinh ngày Rằm tháng Hai, năm Giáp Thân (924) ở thôn Kim Lư, làng Đại Hữu, châu Đại Hoàng (nay thuộc xã Gia Phương, Gia Viễn, Ninh Bình). Cha của ông là Đinh Công Trứ, nha tướng của Dương Đình Nghệ, giữ chức thứ sử Hoan Châu. Đinh Công Trứ mất sớm, Bộ Lĩnh theo mẹ về quê ở, nương nhờ người chú ruột là Đinh Thúc Dự.

Từ bé Đinh Bộ Lĩnh đã tỏ ra là người có khả năng chỉ huy, ông cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau. Sau khi Ngô Vương Quyền băng hà năm 966, hình thành 12 sứ quân, sử gọi là loạn 12 sứ quân.

Đinh Bộ Lĩnh tập hợp dân chúng Hoa Lư khởi binh, lần lượt đánh bại 11 sứ quân khác. Năm Mậu Thìn 968 lên ngôi Hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Ngài là vị vua đầu tiên thống nhất đất nước. Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị Đỗ Thích giết vào tháng 10 năm Kỷ Mảo (979), sau đó Thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi hoàng đế mở ra một thời kỳ huy hoàng khác cho đất nước.

Từ năm Canh Ngọ 970, bắt đầu đặt hiệu năm là Thái Bình. Đinh Tiên Hoàng truyền cho đúc tiền đồng, đó là tiền tệ xưa nhất ở Việt Nam, gọi là tiền đồng Thái Bình. Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm, thọ 56 tuổi. Ông được táng ở sơn lăng Trường Yên.

Thời Đinh Tiên Hoàng Đế, đã mời một nhà sư thuộc dòng dõi họ Ngô về triều (năm 971) phong Tăng Thống và phong đại sư năm Thái Bình thứ hai. Đó là ngài Khuông Việt (tức thiền sư Ngô Chân Lưu). Sự sắc phong này có ý nghĩa rất lớn đối với dân tộc, đó là tưởng nhớ công đức triều trước để xây dựng đất nước cho triều hiện tại.

Sau này, nhà bác học Lê Quý Đôn đọc bài từ Ngọc lang qui của Khuông Việt đại sư đã ca ngợi ngài qua hai câu thơ:

Chân Lưu tài từ
Trứ xưng nhất thời


Khuông Việt Đại Sư sinh năm 930 và mất năm 1011 thọ 82 tuổi. Vào thập niên 60 đến 80 các cuộc khai quật di tích cổ ở Hoa Lư đã phát hiện ra những kinh tràng quý báu có từ thời Đinh Liễn, và cũng là thời ngài Khuông Việt làm Tăng Thống của nước Đại Cồ Việt.

Đây là di sản quý báu không phải chỉ riêng của Phật giáo mà còn là của dân tộc, vì những tràng kinh đó đã khắc ghi lại đời sống tâm linh, học thuật, tư tưởng cũng như nghệ thuật khắc chữ trên đá của những nghệ nhân thời đó.