lịch sử việt nam

Menu:

quân sự việt nam

 

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

*/*

Lịch Sử Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Thời Vua Gia Long

Sau khi thắng nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi vua năm 1802 xưng là Gia Long. Vua Gia Long áp dụng những phương pháp tàn độc đối với các trung thần thời Tây Sơn như cho voi dày đạp nữ tướng Bùi Thị Xuân; đánh đập các quan văn như Phan Huy Ích, đánh chết Ngô Thời Nhậm trước Văn Miếu. Đào mả vua Thái Đức Nguyễn Nhạc vua Thái Tổ Nguyễn Huệ lên, đem vứt thây đi, còn đầu thì đem bỏ giam ở trong ngục tối.

Vua Gia Long đổi quốc hiệu từ Đại Việt sang Việt Nam và phái người sang Tàu xin cầu phong, mãi đến năm 1804, nhà Thanh mới cử người sang phong cho Gia Long là An Nam quốc vương.

Vua Gia Long mất năm kỷ mão (1819), trị vì được 18 năm, thọ 59 tuổi, miếu hiệu là Thế Tổ Cao Hoàng Đế. Các đời vua kế tiếp gồm Minh Mệnh (1820-1840), Thiệu Trị (1841-1847), Tự Đức (1847-1883)

Thời vua Tự Đức, xảy ra việc cấm đạo, đó cũng là nguyên nhân người Pháp viện cớ binh vực đạo để xâm lăng Nam kỳ. Pháp tấn công Đà Nẵng tháng 7 năm mậu ngọ (1858); năm kỷ mùi (1859) tấn công Gia Định.

Triều đình Pháp muốn hòa, chỉ cốt đừng cấm đạo nữa và mở cửa buôn bán. Nhưng nhà Nguyễn không thông hiểu tình hình đã bỏ mất một cơ hội tốt để tránh nạn đao binh và sau đó là nô lệ, nên việc giảng hòa không xong, đưa đến Hòa ước Nhâm tuất (1862), Việt Nam phải nhượng hẳn ba tỉnh Biên Hòa, Định Tường, Gia Định cho Pháp, đồng thời để cho chiến thuyền Pháp ra vào tự do sông Cửu Long. Trả cho Pháp 4 triệu nguyên (tiền thời bấy giờ).

Sau hòa ước Nhâm tuất (1862), Pháp Việt tiếp tục chiến tranh. Người Pháp lợi dụng nội loạn của nước Nam càng ngày càng lấn tới và đưa tới hòa ước năm giáp-tuất (1874), trong đó triều đình phải nhượng đứt 6 tỉnh Nam kỳ.

Hòa ước năm quý-mùi (1883), nước Nam do nước Pháp bảo hộ, có việc gì giao thiệp với ngoại quốc thì phải do nước Pháp chấp nhận Hòa ước Fournier (1884), nước Tàu để cho nước Pháp được toàn quyền quyết định ở Việt Nam.

Vua Kiến Phúc ở ngôi được 6 tháng thì mất ngày mồng 6 tháng 4 năm Giáp Thân (1884), vua Hàm Nghi mới 12 tuổi lên thay. Khi De Courcy vào Huế, đòi Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường qua dinh Khâm sứ yết kiến, ông Tường sang, ông Thuyết không chịu, và đưa đến trận đánh với Pháp ở Huế, khiến triều đình phải bôn đào. Pháp lập Phủ Toàn quyền ngày 15/11/1887 ở Sài Gòn để cai trị nước ta và Cao Miên.

- Tóm Tắt Lịch Sử Nhà Nguyễn - Không rõ tác giả