Lịch Sử Quân Sử Việt Nam

Lịch Sử Quân Sử Một Ngàn Năm Thứ Hai

Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa

vietnam, việt nam, cờ việt nam

Là Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa,

Điều 1: Tôi nguyện chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để chiến đấu bảo vệ cho sự sống còn của Tổ Quốc, của gia đình và của chính bản thân tôi.

Điều 2: Tôi tuyệt đối chấp hành các mệnh lệnh của cấp chỉ huy, đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu tuyên truyền chia rẽ của giặc cộng.

Điều 3: Tôi luôn kính già, thương trẻ, đứng đắn với phụ nữ và giúp đỡ đồng bào.

Điều 4: Tôi luôn tâm niệm hành động làm mất lòng dân là xua dân về phía giặc cộng, là tự sát.

Điều 5: Tôi luôn đối xử tử tế với tù hàng binh địch (VC), không ngược đãi đánh đập họ, không đụng đến của riêng họ, để thêm bạn bớt thù.

Điều 6: Thực hiện các điều trên là tôi tích cực xây dựng tự do cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho toàn dân, tôi sẽ được đền bù bằng sự cảm mến và biết ơn của Đồng Bào.

---------------

* Lịch Sử Quân Sự Việt Nam: Quân Đoàn I Và Cuộc Lui Binh 1, 2 ; Quân Đoàn I Và Trận Hạ Lào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; Quân Đoàn II Và Cuộc Lui Binh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; Quân Đoàn II Và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 - Nhiều Tác Giả 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

* Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được ghi trên vi.wikipedia

* Anh Hùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa - Lý Tất Thắng

* Chư Vị Tướng Lãnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Ai Giết Tướng Đỗ Cao Trí - Võ Long Triều;

* Quân Sử Các Sư Đoàn 1

Sư Đoàn 2

Sư Đoàn 3: Sư đoàn 3 Bộ Binh và Mùa Hè Đỏ Lửa 1972

Sư Đoàn 5: Quân sử Sư đoàn 5 Bộ Binh và Tướng Lê Nguyên Vỹ - Triệu Vũ; Hành Quân Snoul - Nguyễn Văn Tín

Sư Đoàn 7: Trận chiến Cao Miên và Hà Tiên - Vương Hồng Anh; Trung Đoàn 10, 11, 12 và Các Trận Đánh - Vương Hồng Anh

Sư Đoàn 9: Bài Hùng Ca Tên Thép - Nguyễn Phùng

Sư Đoàn 18: Chiến đoàn 52 Bộ Binh - Phạm Huấn; Tuyến Thép Xuân Lộc I, II, III, IV, V - Hứa Yến Lến; Bên Dòng Thị Tính - Ý Yên;

Sư Đoàn 21: Sư đoàn 22 Bộ Binh và Các Chiến Trường

Sư Đoàn 22:

Sư Đoàn 23:

Sư Đoàn 25 Bộ Binh - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Sư Đoàn Nhảy Dù - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Quân sử Sư Đoàn Nhảy Dù trận Thường Đức - Vann Phan; Quân Sử Trận cầu Tân Cảng (1975); 12th Airborne Battalion's Battle at the Newport Bridge, Saigon - Lt. Colonel Quyen Bui (1975); Người Ở Lại Charlie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - nhà văn Phan Nhật Nam và Mũ Đỏ Đoàn Phương Hải

* Quân Sử Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Thủy Quân Lục Chiến và Mặt Trận Quảng Trị năm 1972; Trận Mậu Thân 68 và tiểu đoàn 6 TQLC; Hạ Lào và tiểu đoàn 4 TQLC - MX Trần Vệ; Tiểu đoàn 3 Pháo Binh TQLC Tại Căn Cứ Hồng Hà Hạ Lào; Hành quân Lam Sơn 719 - Hoàng Tích Thông; Cuộc hành quân Cửa Việt 1973 - Thiếu tá Phạm Văn Tiền; Thần Ưng Xé Xác Xe Tăng Địch 1972 - Cựu Đại tá Phạm Văn Chung; Lữ đoàn 147 Thủy Quân lục chiến: Từ một cuộc di tản chiến thuật tháng ba 1975 - Mũ Xanh Phạm Văn Tiền

* Quân Sử Liên Đoàn Sư Đoàn Biệt Động Quân - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa:

* Quân Sử Không Quân - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: CBU Trận Long Khánh - Trần Lý;

* Quân Sử Hải Quân - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Quân Sử Hải Chiến Hoàng Sa Năm 1974 1, 2, 3; Hoàng Sa Tử Chiến - Vi Anh; Quân Sự Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam

* Quân Sử Địa Phương Quân Nghĩa Quân - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Người Lính Nghĩa Quân Trong Tim Tôi - Nguyễn Thanh Thủy; Trận Đánh Đồn Nghĩa Quân Bà Tà - Zoãn Bình; Thiên Anh Hùng Ca - Bùi Ðức Lạc;  

* Quân Sử Cảnh Sát Quốc Gia - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Công Binh Quân Cụ Quân Vận - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Pháo Binh - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Thiết Giáp Binh 2, 3, 4 - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: Chân Dung Người Chiến Sĩ - Trần Quang Khôi

* Quân Sử Truyền Tin Quân Y- Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Liên Đoàn 81 Biệt cách Dù: Bán tiểu đội Biệt Kích Dù và trận đánh chớp nhoáng sau lệnh đầu hàng 30.04. - Hải Triều/Trung Nghĩa; Chiến Đoàn 3 Lôi Hổ Xung Kích;

* Quân Sử Quân Cảnh - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Bình Định Phát Triển Nông Thôn - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Nhân Dân Tự Vệ - Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Nữ Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa

* Quân Sử Thiếu Sinh Quân: Trận Chiến Ðấu Bi Hùng Cuối Cùng Của Trường Thiếu Sinh Quân Vũng Tàu - Nguyễn Anh Dũng & Lâm A Sáng

Quân Sử Không Tên hay Những Người Lính Không Có Số Quân - Trần Như Xuyên; Lịch Sử Quân Sự Việt Nam Tù Binh và Hòa Bình - Điệp Mỹ Linh Viết về tác phẩm tù binh và hòa bình của Phan-Nhật-Nam; Lá Cờ Vàng - Nền Cộng Hòa -  Tổ Quốc Việt Nam - Là Một - Phan Nhật Nam; Chính Danh Cần Phải Xác Định - Phan Nhật Nam; Việt cộng nằm vùng - Phan Nhật Nam; Quân Sử Không Tên Ngày 30/04/1975 - Chu Tất Tiến; Quân Sự Việt Nam ngày 30/04/1975 1, 2, 3 - Trúc Lâm Lê An Bình biên khảo; Di Chúc Của Trung Tướng Nguyễn Văn Hiếu hay Một Ít Dữ Kiện Lịch Sử Việt Nam - Trần Văn Thưởng; Tướng Nguyễn Văn Hiếu - Vương Hồng Anh; Cửu Đại Thần Tướng Việt Nam - Trúc Lâm Lê An Bình sưu khảo; Thần tướng Trình Minh Thế (1922 - 1955); Thần tướng Trương Quang Ân và phu nhân (1932 - 1968; 1931-1968); Thần tướng Nguyễn Viết Thanh (1930 - 1970); Thần tướng Đỗ Cao Trí (1929 - 1971); Thần tướng Phạm Văn Phú (1929 - 1975); Thần tướng Lê Nguyên Vỹ (1933 - 1975); Thần tướng Trần Văn Hai (1929 - 1975); Thần tướng Lê Văn Hưng (1933 - 1975); Thần tướng Nguyễn Khoa Nam (1927 - 1975); Quân Sử Lịch Sử Tem Thư Việt Nam; Những Trận Đánh Không Tên Trong Quân Sử; Trận Cầu Tân Cảng - Cựu Trung tá Bùi Quyền

 

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)

 

Thư Mục Các Trang Nhà

Trang Ái Hữu (15); Trang Báo Chí Online (106); Trang Cộng Đồng (11) ; Trang Đại Học (1); Trang Điện Toán (9); Trang Gia Chánh (1); Trang Giáo Dục (3); Trang HS-TS (2); Trang Kiểm Web (2); Trang Đa Dạng (124);Trang Nghiên Cứu (1);TrangNhậtKýĐTử (28); Trang Quân Sự VN (2); Trang Quân Sử VN (7); Trang Tìm Thân Nhân (); TrangThơ (10);Trang Tù Chính Trị (1); TrangVănHóa (26); Trang Xã Hội Điện Tử (21);Trang Y Tế Y Học (13)

Trang Âm Nhạc(26);Trang Cao Đài (2);Trang Công Giáo (19); Trang Tổ Chức, Đảng Phái Chính Trị (51); Trang Đọc Sách Điện Tử (6); Trang Giải Trí (13); Trang Hòa Hảo (5); Trang Hội Chuyên Viên (2); Trang Lịch Sử VN (6); Trang Ngân Hàng (); Trang Nhân Quyền (8); Trang Phật Giáo (32); Trang Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (46); Trang Tìm Kiếm (3);Trang Tin Lành (5); Trang Truyền Thông (24); Trang Tỵ Nạn (5); Trang Xã Hội (3); Trang Xem Tử Vi (1)