Đế Quốc Tàu Đỏ

Xâm Chiếm Biển Đông

(hay Học Giả Trung Hoa Đang Được Trung Cộng Ráo Riết Sử Dụng Vào Mục Đích Thôn Tính Biển Đông)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Vũ Cao Đàm

Nguồn: boxitvn

...

c. Các hội nghị quốc tế thừa nhận chủ quyền Trung Quốc đối với quần đảo Nam Sa.

- Trong Hội nghị hiệp ước hòa bình San Francisco quy định Nhật Bản phải bỏ quyền nắm giữ quần đảo Tây Sa và Nam Sa. Thời điểm đó Đoàn trưởng Đoàn Đại biểu Liên Xô Gromyko phát biểu trước hội nghị: Các đảo Tây Sa và Nam Sa là “thuộc lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc”. Mặc dù Hiệp ước San Francisco không nêu rõ quần đảo Tây Sa và Nam Sa mà Nhật Bản cướp phải trả lại cho Trung Quốc nhưng 2 năm sau khi ký hiệp ước, vào năm 1952 Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kanam Sauo Okazaki trực tiếp ký giới thiệu Tập Bản đồ thế giới tiêu chuẩn bản đồ thứ 15 “Bản Đồ Đông Nam Á”, theo quy định trong Hiệp ước Nhật Bản phải trả lại quần đảo Tây Sa và Nam Sa và cả quần đảo Đông Sa, Trung Sa, tất cả đều ghi thuộc vào Trung Quốc.

- Ngày 27/10/1955 Hội nghị Hàng không khu vực Thái Bình Dương lần thứ nhất do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế tổ chức tại thủ đô Manila, Philipin. Tham gia vào Hội nghị có 16 quốc gia và khu vực, ngoài Australia, Canada, Chile, Dominic, Nhật Bản, Lào, Hàn Quốc, Philipin, Thái Lan, Anh, Mỹ, New Zealand, Pháp thì Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan cũng cử đại biểu tham dự Hội nghị, Tổng thống Philipin làm Chủ tịch Hội nghị, Tổng Thống Pháp làm Phó chủ tịch thứ nhất của Hội nghị. Hội nghị khẳng định quần đảo Đông Sa, Tây Sa, Nam Sa của các đảo Nam Hải thuộc về Thái Bình Dương, thông báo khí tượng ở khu vực này có ảnh hưởng lớn đối với Hàng không dân dụng quốc tế. Vì vậy thông qua Quyết nghị 24 của Hội nghị yêu cầu Trung Quốc, Đài Loan phải tăng cường quan sát, đo đạc khí tượng tại quần đảo Nam Sa mỗi ngày 4 lần.Thời điểm đó cũng thông qua Quyết nghị trong mục này, cũng bao gồm cả Philippin và Việt Nam. Không có bất kỳ đại biểu quốc gia nào có ý kiến khác về vấn đề này.

VCĐ
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
Kiến giải của học giả Việt Nam:
TÀI LIỆU LỊCH SỬ CHỨNG MINH CÁC QUẦN ĐẢO Ở BIỂN NAM TRUNG HOA
CHƯA BAO GIỜ LÀ LÃNH THỔ TRUNG QUỐC

Phạm Hân

Để biện minh cho yêu sách về lãnh thổ của Trung Quốc đối với các quần đảo ở biển Nam Trung Hoa (tức biển Đông) thường được gọi là “các đảo Hải Nam”, từ năm 1975 các học giả Trung Quốc đã tìm tòi, lượm lặt những chi tiết liên quan đến biển Nam Trung Hoa trong kho sách cổ Trung Quốc để tạo dựng luận thuyết nói rằng “các đảo Nam Hải từ xưa đến nay là lãnh thổ Trung Quốc” do nhân dân Trung Quốc “phát hiện và đặt tên sớm nhất” “khai phá và kinh doanh sớm nhất”, do Chính phủ Trung Quốc “quản hạt và hành sử chủ quyền sớm nhất” (1). Hàng loạt sách cổ và bản đồ cổ đã được viện dẫn để làm chỗ dựa cho luận thuyết nói trên.

Song, sự thật hoàn toàn không phải như thế. Hàng trăm sách và bản đồ Trung Quốc cho đến cuối đời Thanh (1911) người ta có thể tìm thấy trong cơ quan lưu trữ ở Hà Nội và ở nước ngoài (Phụ lục I) chứng minh các quần đảo ở Biển Nam Trung Hoa chưa bao giờ là lãnh thổ Trung Quốc. Từ những tài liệu lịch sử đó thấy rõ những “bằng chứng” các học giả Trung Quốc đưa ra nhằm làm chỗ dựa cho “luận thuyết” của mình là không đúng sự thật. Vì vậy, bài viết này muốn đưa ra công luận sự thật lịch sử nói trên.

Về luận thuyết “phát hiện sớm nhất”, “đặt tên sớm nhất”, “khai thác kinh doanh sớm nhất” dù có đúng sự thật cũng sẽ vô nghĩa, nếu như Nhà nước Trung Quốc không thực hiện chủ quyền đối với các quần đảo ở vùng biển này. Vì vậy, bài viết chỉ đi sâu phân tích những tài liệu đã được viện dẫn để nói rằng Chính phủ Trung Quốc đã “quản hạt và hành sử chủ quyền sớm nhất” đối với các quần đảo ở biển Nam Trung Hoa.

Để chứng minh Nhà nước Trung Quốc đã “quản hạt và hành sử chủ quyền sớm nhất” đối với các quần đảo ở Biển Nam Trung Hoa, các học giả Trung Quốc đã đưa ra các “bằng chứng” sau đây:

- Các đảo Nam Hải đã được “sáp nhập” vào đảo Hải Nam năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường (789);

- Chính phủ Trung Quốc đã sai thủy quân đi “tuần tiễu” các đảo Nam Hải;

- Nhà Nguyên đã sai nhà thiên văn Quách Thủ Kính đến quần đảo “Tây Sa” đo đạc thiên văn;

- Chính phủ Trung Quốc kháng nghị, buộc người Đức ngừng việc quan trắc các đảo Nam Hải 1883;

- Chính quyền địa phương Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ cứu giúp tàu thuyền nước ngoài lâm nạn ở vùng biển “Tây Sa”;

- Các đảo Nam Hải đã được vẽ vào bản đồ Trung Quốc.

Sau đây là sự thật về những tài liêu gọi là bằng chứng để làm chỗ dựa cho luận thuyết Chính phủ Trung Quốc “đã quản hạt và hành sử chủ quyền sớm nhất” đối với các đảo Nam Hải nói trên.

Trước hết, về việc “sáp nhập” các đảo Nam Hải và đảo Hải Nam năm 789

Các học giả Trung Quốc viện dẫn đoạn viết về lịch sử và địa lý đảo “Hải Nam” trong Chư phiên chí của Triệu Nhữ Quát đời Tống để chứng minh cho luận cứ này.

Trong Hội biên sử liệu các đảo Nam Hải nước ta (1988), các tác giả trích dẫn đoạn văn liên quan trong Chư phiên chí để nói rằng “Các đảo Nam Hải từ năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường (789) đã thuộc phạm vi quản hạt của Trung Quốc” (Trang 33).

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Quân Sử Việt Nam (TOP)

Thư Mục Các Trang Nhà

Trang Ái Hữu (15)

Trang Báo Chí Online (106)

Trang Cộng Đồng (11)

Trang Đại Học (1)

Trang Điện Toán (9)

Trang Gia Chánh (1)

Trang Giáo Dục (3)

Trang HS-TS (2)

Trang Kiểm Web (2)

Trang Đa Dạng (124)

Trang Nghiên Cứu (1)

TrangNhậtKýĐTử (28)

Trang Quân Sự VN (2)

Trang Quân Sử VN (7)

Trang Tìm T Nhân ()

TrangThơ (10)

Trang Tù Chính Trị (1)

TrangVănHóa (26)

Trang XH Điện Tử (21)

Trang Y Tế Y Học (13)

Trang Âm Nhạc(26)

Trang Cao Đài (2)

Trang Công Giáo (19)

Trang Tổ Chức, Đảng Phái Chính Trị (51)

Trang Đọc Sách Điện Tử (6)

Trang Giải Trí (13)

Trang Hòa Hảo (5)

Trang Hội CViên (2)

Trang Lịch Sử VN (6)

Trang Ngân Hàng ()

Trang Nhân Quyền (8)

Trang Phật Giáo (32)

Trang QLVNCH (46)

Trang Tìm Kiếm (3)

Trang Tin Lành (5)

Trang Tr Thông (24)

Trang Tỵ Nạn (5)

Trang Xã Hội (3)

Trang Xem Tử Vi (1)