CHIẾN TRANH TIỀN TỆ - KHÔNG TUYÊN MÀ CHIẾN
Phần VIII

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Chúng tôi giống như một bầy sói đứng trên sườn núi cao trông xuống bầy nai tơ gần đó. Nếu so sánh nền kinh tế Thái Lan với dáng dấp của một con hổ nhỏ của châu Á thì chẳng bằng so với một con thú săn đã bị thương. Chúng tôi chọn con thú đã bị thương, là để bảo vệ cho cả bầy nai được an toàn và mạnh khỏe(1).

...

Alan Greenspan cười khà khà và nói: “Cũng không thể chỉ trách kẻ trộm, mà phải tìm nguyên nhân ở chính mình. Ai bảo khoá nhà các anh dễ nạy làm chi?”

Công dân Mahathir bất mãn hỏi: “Thế tên trộm kia có đến ăn trộm Trung Quốc và Ấn Độ không?”

Alan Greenspan phán rằng: “Tường nhà Trung Quốc và Ấn Độ cao quá, Soros leo vào leo ra không tiện, nếu chẳng may ngã xuống xảy ra án mạng, há không phải là chuyện của tôi sao?”

Tên trộm Soros đứng bên cạnh sau khi nghe xong thì cười nhạt: “Chỉ cần khoét mấy cái lỗ trên tường của họ thì không phải là vấn đề đã được giải quyết rồi sao?”

Alan Greenspan vội nhìn quanh tứ phía, nói nhỏ rằng:

“Đã phái Paulson đi Trung Quốc rồi, nghe nói cuối năm 2006 thì có thể khoét xong mấy cái hang to đấy”.

Tên trộm Soros nghe xong hớn hở vô cùng, móc điện thoại di động ra nhắn tin ngay cho đồng bọn, “Dân ngốc, tiền nhiều, đến Trung Quốc mau”.

Alan Greenspan vội nhìn quanh tứ phía, nói nhỏ rằng:

“Đã phái Paulson đi Trung Quốc rồi, nghe nói cuối năm 2006 thì có thể khoét xong mấy cái hang to đấy”.

Tên trộm Soros nghe xong hớn hở vô cùng, móc điện thoại di động ra nhắn tin ngay cho đồng bọn, “Dân ngốc, tiền nhiều, đến Trung Quốc mau”.

CHÚ THÍCH

(1) Eugene Linden, Làm thế nào để giết được hổ? (How to Kill a Tiger?) Time Magazine Asia, 3-11-1997.

(2) William Engdahl, Một thế kỷ chiến tranh: Quan điểm chính trị dầu khí Anh-Mỹ và Trật tự thế giới mới (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order) - Pluto Press, London, 2004; tr.130.

(3) William Engdahl, Một thế kỷ chiến tranh: Quan điểm chính trị dầu khí Anh-Mỹ và Trật tự thế giới mới (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order) - Pluto Press, London, 2004, tr.136.

(4) William Engdahl, Một thế kỷ chiến tranh: Quan điểm chính trị dầu khí Anh-Mỹ và Trật tự thế giới mới (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order) - Pluto Press, London, 2004, tr. 140.

(5) Trích bài diễn thuyết tại Trường đại học Warwick, Coventry, Anh, ngày 9-11-1978.

(6) William Engdahl, Một thế kỷ chiến tranh: Quan điểm chính trị dầu khí Anh-Mỹ và Trật tự thế giới mới (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order) - Pluto Press, London, 2004, tr.190.

(7) William Engdahl, Một thế kỷ chiến tranh: Quan điểm chính trị dầu khí Anh-Mỹ và Trật tự thế giới mới (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order) - Pluto Press, London, 2004, tr.192.

(8) Larry Abraham, Cây táo lục (The Greening) - Second Opinion Pub Inc 1993.

(9) Herschelmclandress, Thế giới sách, Washington Post, 26-11-1967.

(10) Leonard C, Lewin, Báo cáo từ Iron Mountain về triển vọng và khát vọng hoà bình (REPORT FROM IRON MOUNTAIN. On the Possibility and Desirability of peace) - Free Press; New Ed edition 1996.

(11) Leonard C, Lewin, Báo cáo từ Iron Mountain về triển vọng và khát vọng hoà bình (REPORT FROM IRON MOUNTAIN. On the Possibility and Desirability of peace) - Free Press; New Ed edition 1996.

(12) Hội nghị thế giới lần thứ tư: Cuộc phỏng vấn với George Hunt.

(13) George Soros, Thuật giả kim của tài chính (The Alchemy offinance) - New York, John Wiley & Sons 19871 tr. 350.

(14) William Engdahl, Một thế kỷ chiến tranh: Quan điểm chính trị dầu khí Anh-Mỹ và Trật tự thế giới mới (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order) - Pluto Press, London, 2004; Chương 11.

(15) George Soros, Bảo hiểm dân chủ (Underwriting Democray) -Free Press, 9-1991.

(16) William Engdahl, Một thế kỷ chiến tranh: Quan điểm chính trị dầu khí Anh-Mỹ và Trật tự thế giới mới (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order) - Pluto Press, London, 2004; Chương 11.

(17) William Engdahl, Một thế kỷ chiến tranh: Quan điểm chính trị dầu khí Anh-Mỹ và Trật tự thế giới mới (A Century of War: Anglo-American Oil Politics and The New World Order) - Pluto Press, London, 2004; Chương 11

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)

Thư Mục Các Trang Nhà

Trang Ái Hữu (15)

Trang Báo Chí Online (106)

Trang Cộng Đồng (11)

Trang Đại Học (1)

Trang Điện Toán (9)

Trang Gia Chánh (1)

Trang Giáo Dục (3)

Trang HS-TS (2)

Trang Kiểm Web (2)

Trang Đa Dạng (124)

Trang Nghiên Cứu (1)

TrangNhậtKýĐTử (28)

Trang Quân Sự VN (2)

Trang Quân Sử VN (7)

Trang Tìm T Nhân ()

TrangThơ (10)

Trang Tù Chính Trị (1)

TrangVănHóa (26)

Trang XH Điện Tử (21)

Trang Y Tế Y Học (13)

Trang Âm Nhạc(26)

Trang Cao Đài (2)

Trang Công Giáo (19)

Trang Tổ Chức, Đảng Phái Chính Trị (51)

Trang Đọc Sách Điện Tử (6)

Trang Giải Trí (13)

Trang Hòa Hảo (5)

Trang Hội CViên (2)

Trang Lịch Sử VN (6)

Trang Ngân Hàng ()

Trang Nhân Quyền (8)

Trang Phật Giáo (32)

Trang QLVNCH (46)

Trang Tìm Kiếm (3)

Trang Tin Lành (5)

Trang Tr Thông (24)

Trang Tỵ Nạn (5)

Trang Xã Hội (3)

Trang Xem Tử Vi (1)