lịch sử việt nam

Menu:

quân sự việt nam

 

Quân Sự Việt Nam

*/*

Quân Sử Việt Nam Một Ngàn Năm Thứ Hai

- Quân Sử Kháng Chiến Phục Quốc Việt Nam -

Phong trào kháng chiến phục quốc được hình thành sau ngày miền Nam thất thủ và tạm thời bị cộng sản Việt Nam cai trị từ ngày 30/04/1975.

Những đơn vị Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những cá nhân sĩ quan, binh sĩ cũng như nhân sĩ trí thức cùng nhiều tầng lớp dân chúng đã quy tụ lại và thành lập nhiều tổ chức kháng chiến võ trang chống lại cộng sản Việt Nam; ngoài ra còn có sự tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân của người Việt tỵ nạn ở khắp nơi trên thế giới.

Với rất nhiều công sức cũng như xương máu, các phong trào kháng chiến phục quốc, sau một thời gian hoạt động thì bị tan vỡ vì nhiều lý do. Tựu chung có 6:

1/ Thiếu thốn một hậu phương hậu thuẫn

2/ Không có sự nối kết phối hợp với nhau trên bình diện rộng lớn nên dễ dàng bị cô lập và bị tiêu diệt

3/ Cán bộ tình báo việt cộng xâm nhập và lũng đoạn

4/ Thiếu hậu thuẫn quốc tế

5/ Thiếu huấn luyện nhân sự

6/ Khuynh hướng quốc tế nói chung đã thay đổi từ đối đầu đối kháng sang hợp tác thương mại kiếm lợi nhuận.

Tuy rằng có sự thất bại vừa nêu nhưng công cuộc kháng chiến phục quốc của người dân Việt Nam chống lại tập đoàn cầm quyền cộng sản Hà Nội, nay đã và đang tự biến mình thành tập đoàn An nam đô hộ phủ của Tầu, được đa dạng hóa, quần chúng hóa và quốc tế hóa. Như các lãnh vực dân quyền, nhân quyền, tôn giáo, văn hóa, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ v.v...

Tiếp theo đây là một số tổ chức cũng như hoạt động tiêu biểu:

- Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước Giải Phóng Việt Nam

- Mặt trận của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh

- Quân sử Kháng Chiến Phục Quốc

- Võ Đại Tôn

- Niên Biểu 16 Năm Kháng Chiến Phục Quốc - Dân Sinh

- Người Tù Bất Khuất Trương Văn Sương Đã Về Đến Quê Nhà - Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt nam- Chi Hội Cambodia

- Trương Văn Sương Thực Sự Được Phóng Thích ? - RFA

- Trương Văn Sương Là Một Anh Hùng - Ngô Nhân Dụng

- Thư Cảm Tạ Của Tù Nhân Trương Văn Sương

- Trương Văn Sương Niềm Tự Hào Dân Tộc - Trần Bảo Việt

- Trương Văn Sương Người Tù Bất Khuất - Lữ Tống

- Khẩn báo Tình Trạng Sức Khỏe Của Tù Chính Trị Lâu Năm Trần Văn Thiêng - Nguyễn Bắc Truyển