Lá Thư Của Nhóm Chủ Trương

Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu - Vietnamese historical Researcher Group. and Spirit of TRUC LAM YEN TU in Europe - được thành lập từ tháng 5 năm 2001. Nhóm Nghiên Cứu đã liên tục hoạt động trong sự độc lập với mục đích biên khảo, phổ biến lịch sử Việt Nam trên tinh thần khách quan, trung thực và khoa học. Với cương vị khiêm nhượng, chúng tôi nguyện làm viên gạch lót đường cho tộc Việt tiến lên.

Mục đích thành lập trang Lịch Sử Quân Sử Việt Nam để ghi lại những trang quân sử vàng son lẫy lừng dưới thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn và Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến đấu bảo vệ nền Văn Hiến Chi Bang đề kháng lại giặc Tầu, Cộng sản phương Bắc. Ngoài ra không thể nào thiếu được những trang quân sử đen tối, nhục nhã, đau thương của tộc Việt dưới thời cai trị của đảng cộng sản Việt Nam. Ước mong sự đóng góp của những người quan tâm đến Lịch Sử Quân Sử Việt hầu làm cho trang Lịch Sử Quân Sử ngày càng thêm phong phú.

Với chủ trương thông tin đa chiều, chúng tôi sưu tầm, đăng tải những bài viết, cho Tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, cũng như liên quan đến việc khẳng định chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, biên giới phía Bắc của tộc Việt, và phản đối dự án Bauxit Tây Nguyên. Tuy nhiên, có nhiều quan điểm không nhất thiết đi cùng chiều với chủ trương của chúng tôi. Mong quý đọc giả thông cảm.

Trân trọng

Trúc Lâm Nguyễn Việt Phúc Lộc (Tổng thư ký Nhóm Nghiên Cứu Và Phổ Cập Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu - Vietnamese historical Researcher Group. and Spirit of TRUC LAM YEN TU in Europe)

Thư Mục Của

Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Và Tinh Thần Trúc Lâm Yên Tử tại Âu Châu

Index of

Vietnamese historical Researcher Group. and Spirit of TRUC LAM YEN TU in Europe

(Mục lục các tác phẩm không theo thứ tự thời gian, nhưng được sắp xếp theo vần abc...)

1/ 30 Năm Nhìn Lại Cuộc Chính Biến 1963 (đang biên tập)
2/ An Tư Công Chúa (đã phổ biến)
3/ Anh Hùng Kháng Chiến Trần Văn Bá (đã phổ biến)
4/ Anh hùng Nguyễn Đình Bảo (đã phổ biến)
5/ Anh hùng quê tôi (đang phổ biến)
6/ Bách Việt Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam (đã phổ biến)
7/ Bài Thơ Sông Núi Nước Nam (đã phổ biến)
8/ Bát Đại Thần Tướng Việt Nam - thời trung đại (đang biên tập)
9/ Bình Ngô Đại Cáo và Trúc Lâm Yên Tử (đang biên tập)
10/ Chính Cương LMCHĐV (đã hoàn thành không phổ biến)
11/ Chính Điều LMCHĐV - có điều chỉnh (đã hoàn thành không phổ biến)
12/ Chữ Nhân của Tộc Việt (đã phổ biến)
13/ Cửu Đại Thần Tướng Việt Nam - thời cận đại (đã phổ biến)
14/ Đại Việt Chư Tôn Đức Hành Trạng (đang biên tập)
15/ Danh Tướng Lịch Sử Việt Nam - Hưng Ninh Vương Trần Quốc Tung (đang biên tập)
16/ Đạo tặc điện toán có nguồn gốc từ Hoa lục - dịch thuật (đã phổ biến)
17/ Đem Đại Nghĩa Để Thắng Hung Tàn (đã phổ biến)
18/ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông (đã phổ biến)
19/ Đức Vua Trần Nhân Tông (đã phổ biến)
20/ Đường Về Cõi Phật A Di Đà (đã phổ biến)
21/ Giải Đảo Huyền Hay Kết Đảo Huyền (đã phổ biến)
22/ Gián Điệp Kỹ Nghệ - dịch thuật(đã phổ biến)
22/ Gợi Ý Chống Xâm Nhập Điện Toán (đã phổ biến)
23/ Hành Trạng Vô Úy Của Phật Giáo Việt Nam (đã phổ biến)
24/ Hoàng Đế Kim Phật và Chiến Thắng Sông Bạch Đằng (đã phổ biến)
25/ Hội Yểm Trợ Nhân Quyền Việt Nam (hoàn thành không phổ biến)
26/ Khai Bút Đầu Năm 2010 (đã phổ biến)
27/ Khai Bút Đầu Năm Ất Dậu 2005 (đã phổ biến)
28/ Kính Mừng Đức Phật Đản Sanh Phật lịch 2634 (đã phổ biến)
29/ Kính Mừng Đức Phật Đản Sanh (đã phổ biến)
30/ Kính Mừng Khánh Đản 745 Năm Của Đức Điều Ngự Giác Hoàng (đã phổ biến)
31/ Kính Mừng Khánh Đản 751 Năm Của Đức Điều Ngự Giác Hoàng (đã phổ biến)
32/ Lịch Sử Quân Sử Việt Nam Ngày 30/04/1975 (đã phổ biến)
33/ Lịch Sử Việt Nam Từ Thời Lập Quốc Đến Năm 1955 (đã phổ biến)
34/ Lịch Sử Việt Nam Từ 1955 Đến 1973 (đã phổ biến)
35/ Lịch Sử Việt Nam Từ 1973 Đến 2010 (đang biên tập và dần được phổ biến)
36/ Video tổng hợp hình ảnh lịch sử Việt Nam (đã phổ biến)
37/ Mahatma Gandhi - dịch thuật (đã phổ biến)
38/ Người Lãnh Đạo Và Nghệ Thuật Lãnh Đạo (đã phổ biến)
39/ Nhân Quyền Năm 2000 Và Việt Nam (đã phổ biến)
40/ Những Hư Cấu Liên Quan Đến Các Vị Vua Thời Nhà Trần 1 (đã phổ biến)
41/ Những Hư Cấu Liên Quan Đến Các Vị Vua Thời Nhà Trần 2 (đã phổ biến)
42/ Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam (đã phổ biến)
43/ Phật Đà (đã phổ biến)
44/ Phật Giáo Việt Nam (đã phổ biến)
45/ Quân Sử Bà Triệu Trinh Nương (đã phổ biến)
46/ Quân Sử Hoàng Đế Lê Đại Hành (đã phổ biến)
47/ Quân Sử Nhà Lý Phạt Tống (đã phổ biến)
48/ Quân Sử Thời Hai Bà Trưng (đã phổ biến)
49/ Quân Sử Trận Bạch Đằng (đã phổ biến)
50/ Quân Sử Trận Bãi Tha Mạc (đã phổ biến)
51/ Quân Sử Trận Vân Đồn (đã phổ biến)
52/ Quân Sử Vạn Thắng Vương Đinh Tiên Hoàng (đã phổ biến)
53/ Quân Sử Việt Nam - dầy 1496 trang, soạn xong ngày 31/12/2002 (tài liệu riêng)
54/ Tổng hợp tài liệu Video Hoàng Sa Trường Sa Là Của Việt Nam (đã phổ biến)
55/ Slide Lịch sử Việt Nam 1, 2 (đã phổ biến)
56/ Sri Aurobindo - dịch thuật (đã phổ biến)
57/ Tâm Bịnh Và Tâm Dược Phật Giáo (đã phổ biến)
58/ Tấm Lòng (đã phổ biến)
59/ Tâm Thư Và Đơn Khiếu Nại (tài liệu riêng - không phổ biến)
60/ Tăng sĩ Gương Mẫu 1 (đã phổ biến)
61/ Tăng Sĩ Gương Mẫu 2 (đã phổ biến)
62/ Thần Việt Điện (đã phổ biến)
63/ Thế Và Lực Của Nhân Quyền Việt Nam (đã phổ biến)
64/ Thiên Niên Sử Thăng-Long Thành, tập sách biên khảo lịch sử, văn hóa, chánh trị thành Thăng Long dày trên 200 trang (đang biên tập)
65/ Thiên Tài Quân Sự Nguyễn Huệ (đã phổ biến)
66/ Thiên Tài Quân Sự Trần Nhân Tông (đã phổ biến)
67/ Thiên Tài Quân Sự (bản gốc) (đã phổ biến)
68/ Tứ Đại Thiên Tài Quân Sự Việt Nam (đã phổ biến)
69/ Từ Tam Giáo Đồng Nguyên Đến Đa Giáo Đồng Nguyên (đang biên tập)
70/ Tư Tưởng Nhân Quyền Của Tộc Việt (đã phổ biến)
71/ Tư Tưởng Quân Sự - Nghệ Thuật Quân Sự (đã phổ biến)
72/ Tư Tưởng Trần Nhân Tông (đang biên tập)
73/ Tùy Duyên Bất Biến (đã phổ biến)
74/ Tùy Duyên Không Tùy Cảnh (đã phổ biến)
75/ Tuyên Ngôn Độc Lập Của Nước Đại Việt (đã phổ biến)
76/ Xuân Di Lặc (đã phổ biến)

Sách của tác giả khác:
- Lịch Sử Tư Tưởng Việt Nam tập 1 - Giáo sư Nguyễn Đăng Thục (đã đánh máy và phổ biến); tập 2 (đang đánh máy).

 

Quân Sử Việt Nam (TOP)

 

Thư Mục Các Trang Nhà

Trang Ái Hữu (15); Trang Báo Chí Online (106); Trang Cộng Đồng (11) ; Trang Đại Học (1); Trang Điện Toán (9); Trang Gia Chánh (1); Trang Giáo Dục (3); Trang HS-TS (2); Trang Kiểm Web (2); Trang Đa Dạng (124);Trang Nghiên Cứu (1);TrangNhậtKýĐTử (28); Trang Quân Sự VN (2); Trang Quân Sử VN (7); Trang Tìm Thân Nhân (); TrangThơ (10);Trang Tù Chính Trị (1); TrangVănHóa (26); Trang Xã Hội Điện Tử (21);Trang Y Tế Y Học (13)

Trang Âm Nhạc(26);Trang Cao Đài (2);Trang Công Giáo (19); Trang Tổ Chức, Đảng Phái Chính Trị (51); Trang Đọc Sách Điện Tử (6); Trang Giải Trí (13); Trang Hòa Hảo (5); Trang Hội Chuyên Viên (2); Trang Lịch Sử VN (6); Trang Ngân Hàng (); Trang Nhân Quyền (8); Trang Phật Giáo (32); Trang Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (46); Trang Tìm Kiếm (3);Trang Tin Lành (5); Trang Truyền Thông (24); Trang Tỵ Nạn (5); Trang Xã Hội (3); Trang Xem Tử Vi (1)